top of page
หนังสือเฉลยข้อสอบ CEFR

Welcome to English This & That

ใน English this and that เราได้รวบรวมแบบฝึกหัดและข้อสอบสำหรับเตรียมสอบ standardize tests ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น CEFR - Oxford และ Cambridge, หรือ TOEIC, TOEFL, IELTS, และการสอบภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวสอบ error identification, sentence completion สำหรับสอบ TOEFL, TU-GET, CU-TEP และ T-GAT เพื่อให้ฝึกทำ รวมทั้งอธิบายแกรมม่าและแบบฝึกหัดสำหรับทุกระดับให้ฝึกทำค่ะ

เกี่ยวกับข้อสอบ

มารู้จักกับข้อสอบชนิดต่างๆที่เด็กไทยต้องเจอบ้างค่ะ ว่า standardize tests ชนิดต่างๆเหมาะกับใคร ข้อสอบมีอะไรบ้าง และต้องเตรียมตัวอย่างไร

TOEIC

TOEIC

การสอบโทอิค – TOEIC หรือที่ย่อมาจาก Test of English for International Communication คือ การสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษโดยทั่วไป สำหรับคนทำงานในตลาดแรงงานโดยเฉพาะ ผู้ที่สอบอาจจะเป็นคนที่กำลังมองหางาน หรือนักศึกษาที่กำลังจะก้าวเข้าตลาดงาน และผู้ที่ต้องการเลื่อนขั้นเกณฑ์อย่างนึงที่นายจ้างเอามาเป็นตัววัดก็คือ TOEIC ค่ะ

CEFR - Oxford

CEFR

CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ซึ่งในประเทศไทยก็เพิ่งจะนำมาใช้อย่างแพร่หลายไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองค่ะ ไม่ว่าจะเป็นสอบเพื่อเข้า ม.1, เข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย, วัดระดับก่อนเรียน, หรือแม้แต่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และ เอก ก็ใช้คะแนน CEFR มาเป็นเกณฑ์การจบเช่นกันค่ะ

CEPT - Cambridge English Placement Test

CEPT

CEPT (Cambridge English Placement Test) เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษทั่วไปสำหรับการประเมินเบื้องต้นเกี่ยวกับความรู้ทางภาษาของผู้สมัครตั้งแต่ระดับต่ำกว่า A1 ถึง C1 ของ Common European Framework of Reference (CEFR)
ในบ้านเราข้อสอบ CEFR ก็จะมี 2 ตัวที่ใช้กันคือ Oxford กับ Cambridge ขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันเลยค่ะว่าใช้ตัวไหน ที่เห็นหลักๆก็เห็นว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร, ข้าราชการครูที่สอนภาษาอังกฤษ (ส่วนใหญ่) และผู้ที่สอบทำวีซ่าประเทศอังกฤษก็ใช้ CEPT ค่ะ

CU-TEP

CU-TEP

CU-TEP ย่อมาจาก Chulalongkorn University Test of English Proficiency คือ การทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาเหมาะสำหรับระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาโดยการวัดทักษะด้านการฟังอ่านเขียน​


TU-GET

TU-GET

TU-GET ย่อมาจาก Thammasat University General English Test คือ การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ต้องการจะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ ผู้จะทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อทราบระดับความสามารถของตนเอง​​


IELTS

IELTS

IELTS (International English Language Testing System) เป็นการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อประเมิณทักษะของผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสารสำหรับการทำงาน การศึกษา หรือการย้ายถิ่นฐานการสอบวัดระดับ IELTS นั้นเป็นที่ยอมรับจากองค์กรมากกว่า 11,000 แห่งทั่วโลก

Grammar Explanation

เลื่อนลงและคลิ๊กเพื่ออ่านแกรมม่าในแต่ละเรื่องพร้อมทั้งแบบฝึกหัดเยอะแยะมากมายค่ะ

noun

Noun

ก็ตามที่เรารู้จักและเรียนกันมาแหละว่าคำนามคือคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ถ้าเราแบ่งหมดออกเป็นเรื่องใหญ่ๆบางคนก็แยกเป็น นามนับได้ กับนามนับไม่ได้ หรือ Proper noun, กับ Common noun,  หรือ concrete noun กับ abstract noun แต่หลักๆเลยเราต้องรู้ว่านามไหนนับได้นับไม่ได้ เอกพจน์หรือพหูพจน์ เพราะว่าตัวยุ่งมันคือ "กริยา" ค่ะ กริยาคือตัวที่เลือกว่ามันจะตามประธานเอกพจน์หรือพหูพจน์ เพราะฉะนั้นมาดูคำนามตามหมวดหมู่ของมันเลย

pronoun

Pronoun

สรรพนามก็คือคำที่เราเรียกแทนคำนาม คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ที่เราได้กล่าวไว้แล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้คำนามซ้ำ

verb

Verb

กริยาในภาษาอังกฤษเป็นส่วนประกอบสำคัญของประโยค เพราะมันเป็นตัวบ่งบอกว่าประธานทำอะไร เมื่อไหร่ มันถึงมีหลายรูป (V1, V2, V3, Ving, infinitive) สำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองอย่างเราๆมันก็สับสนมาก เพราะนอกจากกริยาจะมีเวลาในตัวแล้ว มันยังมีกริยาแท้กริยาไม่แท้ กริยาช่วยไปอีกนู่น

Adjective (คุณศัพท์)

adjective

Adjective คือคำที่ขยายคำนามหรือสรรพนามเพื่อให้เห็นรายละเอียดของคำนามมากขึ้น
ตำแหน่งของ adjective คือ 
1. อยู่หน้าคำนาม เช่น a fat grey cat
2. อยู่หลัง verb to be เช่น She is so smart.

Adverb (กริยาวิเศษณ์)

adverb

Adverb เป็น มุตา มุนิน กาสะลอง ซ้องปีบ กับ adjective ค่ะ ในเมื่อ adjective ขยายนาม adverb ขยายกริยา adjective หรือแม้แต่ adverb เองค่ะ

Conjunction (สันธาน)

conjunction

คำสันธาน คือ คำที่ทำหน้าที่เชื่อมประโยคตั้งแต่ 2 ประโยคเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้ใจความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งคำสันธานก็ประกอบด้วยหลายประเภทตามโครงสร้างของความซับซ้อนของประโยค แต่สิ่งที่เราควรจะรู้เมื่อเราทำข้อสอบหรือเขียนก็คือเราต้องรู้ว่าคำสันธานนี้มีกี่ตัวในประโยคเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนกริยา เช่น 1 Verbs 2 Conjunctions

Preposition (คำบุพบท)

preposition

บุพบทเป็นคำตายสั้นๆ ที่เอามาใช้ในประโยคเพื่อบอกความสัมพันธ์ระหว่างคำนาม สรรพนาม หรือวลี คำบุพบทปกติแล้วเจอทีท้ายๆประโยคแต่อยู่หน้านามหรือสรรพนาม

Tenses

tense

เรื่องของ tense ฟังดูเหมือนยากเนาะ พูดเรื่องนี้กับเด็กๆก็กลัวกันเชียว แต่ที่จริงแล้วมันไม่ยากอย่างที่คิดหรอกค่ะ ให้เราคิดตามหลักความเป็นจริงว่า tense ก็คือเรื่องของเวลา (อดีต ปัจจุบัน อนาคต) ที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายๆแบบ ไม่ว่าจะเกิดแบบธรรมดา กำลังเกิดขึ้น เกิดไปแล้วเพิ่งจบ เกิดไปแล้วยังไม่จบ เดี๋ยวเรามาดูเหตุการณ์ในแต่ละ tense กันค่ะ

Phrasal verbs & collocations

phrasal verbs

Phrasal Verbs คือ กริยาวลี เป็นการนำกริยามารวมกับ adverb หรือ preposition หรือทั้งสองคำ แล้วทำให้ความหมายของคำกริยาเปลี่ยนไปจากเดิมค่ะ
ส่วน Collocations คือกลุ่มคำตั้งแต่สองคำขึ้นไปใช้ด้วยกันเพื่อให้มันสวยและเป็นธรรมชาติและถือว่าเป็นกลุ่มคำที่เราต้อง "จำ" เพื่อให้ภาษาของเราสวยและดูเป็นธรรมชาติเหมือน native เค้าใช้พูดกันจริงๆค่ะ

Give us a Shout

0823691914

  • Facebook
  • YouTube
ครูปุ๊กสอน Eng
bottom of page