top of page

เราใช้กริยาวิเศษเพื่ออธิบายว่าคนบางคนทำกิริยาอย่างไร ที่ไหน เมื่อไหร่

 • I speak English well.

 • He plays hockey badly.

 • We try to do our homework correctly.

ลักษณะของ adverb

 1. มักลงท้ายด้วย -ly

 2. ถ้า adverb มาจาก adjective

  • adj. + ly เช่น slow (adj.) >> slowly (adv.)

  • ลงท้ายด้วย y เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ly เช่น happy (adj.) >> happily

  • ลงท้ายด้วย -ble, ple ตัด e ทิ้ง แล้วเติม ly เช่น responsible (adj.) >> responsibility

 3. คำต่อไปนี้ไม่ใช่ adverb แต่เป็น adjective

  • friendly – ที่เป็นมิตร

  • likely – ที่เป็นไปได้

  • lovely – น่ารัก

  • unlikely - ที่เป็นไปไม่ได้

  • lonely - โดดเดี่ยว

  • early - เช้า

  • She looks nice and friendly.

 4. Adverb เหล่านี้มีรูปเหมือน adjective

  • fast

   1. The fast driving is dangerous. (adj.) >> การขับรถเร็วมันอันตราย

   2. He can run fast. (adv.) >> เขาวิ่งได้เร็ว

  • fair

   1. You should be fair to your friends. (adj.) >> คุณควรยุติธรรมกับเพื่อนนะ

   2. Come on you two! fight fair! (adv.) >> เอาน่าทั้งสองคนต่อสู้กันอย่างยุติธรรมซิ

  • hard

   1. I need to relax at the end of a hard day. (adj.) >> ฉันต้องการผ่อนคลายหลังจากที่ทำงานหนักหนาสาหัสมาทั้งวัน

   2. You must try harder. (adv.) >> คุณต้องพยายามมากกว่านี้นะ

  • enough

   1. I have bought enough eggs. (adj.) >> ฉันซื้อไข่มาพอแล้ว

   2. I think I’ve studied enough. (adv.) >> ฉันคิดว่าฉันอ่านหนังสือพอแล้วนะ

  • loud

   1. I heard a loud bang and then saw black smoke. (adj.) >> ฉันได้ยินเสียงดังโครม แล้วก็เห็นควันดำๆ

   2. I shouted as loud as I could. (adv.) >> ฉันตะโกนดังที่สุดเท่าที่ฉันทำได้

  • long

   1. I've been waiting a long time. (adj.) >> ฉันรอนานมากกก

   2. Harry didn’t stay long at the party. (adv.) >> แฮรี่ไม่ได้อยู่ที่ปาร์ตี้นานนักหรอก

  • high

   1. There are some high mountains in the north of the country. (adj.) >> มันมีภูเขาสูงๆทางตอนเหนือของประเทศ

   2. He threw the ball high into the air. (adv.) >> เขาโยนลูกบอลสูงขึ้นไปในอากาศ

  • deep

   1. Take a few deep breaths and calm down. (adj.) >> หายใจเข้าลึกๆ และก็ใจเย็นๆ

   2. They continued deep into the forest. (adv.) >> พวกเขายังคงเดินเข้าป่าลึกไปเรื่อยๆ

  • right

   1. I think you've made the right decision. (adj.) >> ฉันคิดว่าคุณตัดสินใจถูกต้องแล้วนะ

   2. Did I spell your name right? (adv.) >> ฉันสะกดชื่อของคุณถูกมั้ย

  • wrong

   1. That's the wrong answer. Read the question again. (adj.) >> นั่นเป็นคำตอบที่ผิด อ่านคำถามอีกครั้งซิ

   2. He did it wrong again! (adv.) >> เขาทำผิดอีกแล้ว

การใช้งาน adverb แต่ละประเภท

 1. Adverbs of Manner บอกลักษณะ       

  • วางหลัง “กรรม”

   • We left the room quietly​.

  • ถ้าไม่มีกรรม วางหน้า/หลัง V. แท้ หรือระหว่าง V. ช่วยกับ V. หลัก     

   • I perfectly understand what you are going through.

   • The event was poorly managed.

 2. Adverbs of degree บอกปริมาณ          

  • วางหน้าคำที่ขยาย หรือระหว่าง V.ช่วยกับ V.หลัก

   • Ben is very tall.

   • He had almost finished dinner before you came.

 3. Adverbs of place (บอกสถานที่)           

  • วางต้น หรือ ท้ายประโยค

   • The boy was asked to keep the cups here.

  • วางหลังกริยา   

   • We went downstairs to the hotel lounge.

 4. Adverbs of frequency (บอกความถี่)   

  • วางหลัง V. to be           

   • The place is rarely crowded.

  • วางหน้า v. แท้ 

   • Sam often likes to have food from hotels.

  • วางระหว่าง V. ช่วยกับ V. หลัก        

   • The reports are often sent on Friday.

 5. Adverbs of time (บอกเวลา) 

  • วางต้น หรือ ท้ายประโยค  

   • I will be going to my cousin’s place tomorrow.

   • Yesterday, Leena met Ann at the supermarket.

 6. Conjunctive adverbs (เป็นคำเชื่อม)

  • ใช้นำหน้าประโยครอง      

   • Of course, the western dance is the most anticipated programme of the day.

   • It became too dark; therefore, we decided not to go to the park.

   • You have to work hard; otherwise, you will not be able to score good marks.

Adverb

Types of Adverbs

bottom of page