top of page

Grammar Explanation

เลื่อนลงและคลิ๊กเพื่ออ่านแกรมม่าในแต่ละเรื่องพร้อมทั้งแบบฝึกหัดเยอะแยะมากมายค่ะ

noun

Noun (คำนาม)

ก็ตามที่เรารู้จักและเรียนกันมาแหละว่าคำนามคือคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ถ้าเราแบ่งหมดออกเป็นเรื่องใหญ่ๆบางคนก็แยกเป็น นามนับได้ กับนามนับไม่ได้ หรือ Proper noun, กับ Common noun,  หรือ concrete noun กับ abstract noun แต่หลักๆเลยเราต้องรู้ว่านามไหนนับได้นับไม่ได้ เอกพจน์หรือพหูพจน์ เพราะว่าตัวยุ่งมันคือ "กริยา" ค่ะ กริยาคือตัวที่เลือกว่ามันจะตามประธานเอกพจน์หรือพหูพจน์ เพราะฉะนั้นมาดูคำนามตามหมวดหมู่ของมันเลย

pronoun

 Pronoun (สรรพนาม)

คำสรรพนามก็คือคำที่เราเรียกแทนคำนาม คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ที่เราได้กล่าวไว้แล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้คำนามซ้ำ

Verb

Verb (กริยา)

กริยาในภาษาอังกฤษเป็นส่วนประกอบสำคัญของประโยค เพราะมันเป็นตัวบ่งบอกว่าประธานทำอะไร เมื่อไหร่ มันถึงมีหลายรูป (V1, V2, V3, Ving, infinitive) สำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองอย่างเราๆมันก็สับสนมาก เพราะนอกจากกริยาจะมีเวลาในตัวแล้ว มันยังมีกริยาแท้กริยาไม่แท้ กริยาช่วยไปอีกนู่น

Adjective (คุณศัพท์)

adjective

Adjective คือคำที่ขยายคำนามหรือสรรพนามเพื่อให้เห็นรายละเอียดของคำนามมากขึ้น
ตำแหน่งของ adjective คือ 
1. อยู่หน้าคำนาม เช่น a fat grey cat
2. อยู่หลัง verb to be เช่น She is so smart.

Adverb (กริยาวิเศษณ์)

adverb

Adverb เป็น มุตา มุนิน กาสะลอง ซ้องปีบ กับ adjective ค่ะ ในเมื่อ adjective ขยายนาม adverb ขยายกริยา adjective หรือแม้แต่ adverb เองค่ะ

Conjunction (สันธาน)

conjunction

คำสันธาน คือ คำที่ทำหน้าที่เชื่อมประโยคตั้งแต่ 2 ประโยคเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้ใจความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งคำสันธานก็ประกอบด้วยหลายประเภทตามโครงสร้างของความซับซ้อนของประโยค แต่สิ่งที่เราควรจะรู้เมื่อเราทำข้อสอบหรือเขียนก็คือเราต้องรู้ว่าคำสันธานนี้มีกี่ตัวในประโยคเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนกริยา เช่น 1 Verbs 2 Conjunctions

Preposition (คำบุพบท)

preposition

บุพบทเป็นคำตายสั้นๆ ที่เอามาใช้ในประโยคเพื่อบอกความสัมพันธ์ระหว่างคำนาม สรรพนาม หรือวลี คำบุพบทปกติแล้วเจอทีท้ายๆประโยคแต่อยู่หน้านามหรือสรรพนาม

Tenses

tense

เรื่องของ tense ฟังดูเหมือนยากเนาะ พูดเรื่องนี้กับเด็กๆก็กลัวกันเชียว แต่ที่จริงแล้วมันไม่ยากอย่างที่คิดหรอกค่ะ ให้เราคิดตามหลักความเป็นจริงว่า tense ก็คือเรื่องของเวลา (อดีต ปัจจุบัน อนาคต) ที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายๆแบบ ไม่ว่าจะเกิดแบบธรรมดา กำลังเกิดขึ้น เกิดไปแล้วเพิ่งจบ เกิดไปแล้วยังไม่จบ เดี๋ยวเรามาดูเหตุการณ์ในแต่ละ tense กันค่ะ

Phrasal verbs & collocations

phrasal verbs

Phrasal Verbs คือ กริยาวลี เป็นการนำกริยามารวมกับ adverb หรือ preposition หรือทั้งสองคำ แล้วทำให้ความหมายของคำกริยาเปลี่ยนไปจากเดิมค่ะ
ส่วน Collocations คือกลุ่มคำตั้งแต่สองคำขึ้นไปใช้ด้วยกันเพื่อให้มันสวยและเป็นธรรมชาติและถือว่าเป็นกลุ่มคำที่เราต้อง "จำ" เพื่อให้ภาษาของเราสวยและดูเป็นธรรมชาติเหมือน native เค้าใช้พูดกันจริงๆค่ะ

bottom of page