top of page

Exercise - Parts of Speech

สำคัญมาเลยนะคะที่จะต้องรู้ว่าคำไหนคือคำอะไร เพราะ 1 คำมีได้หลายความหมายแต่ตำแหน่งของคำจะระบุชนิดของคำค่ะ

ธรรมดา

พิเศษ

พิเศษ+ไข่ดาว

bottom of page