top of page
CEFR - Oxford

CEFR

CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ซึ่งในประเทศไทยก็เพิ่งจะนำมาใช้อย่างแพร่หลายไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองค่ะ ไม่ว่าจะเป็นสอบเพื่อเข้า ม.1, เข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย, วัดระดับก่อนเรียน, หรือแม้แต่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และ เอก ก็ใช้คะแนน CEFR มาเป็นเกณฑ์การจบเช่นกันค่ะ

แบบทดสอบวัดระดับของอ็อกซ์ฟอร์ดเป็นแบบปรับด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งหมายความว่าแบบทดสอบจะปรับความยากของคำถามตามคำตอบของผู้สอบ สิ่งนี้ทำให้มีแรงจูงใจมากขึ้นและทำให้มั่นใจได้ว่าการวัดผลมีความแม่นยำมากกว่าการสอบวัดระดับแบบดั้งเดิม

Test format

ข้อสอบประกอบด้วย 2 พาร์ตคือ use of English และ Listening แบ่งแตละส่วนเป็น

 • ​๊Use of English

  1. Grammar (multiple choice - 4 ช้อยส์)

   • 10 ข้อ​

   • พาร์ตนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแกรมม่าถ้าในระดับที่ยากขึ้นก็จะเจอ phrasal verbs ค่ะ​​

  2. อ่านบทสนทนาสั้นๆและตีความว่าผู้พูดหมายความว่าอะไร (multiple choise - 3 ช้อยส์)

   • 10 ข้อ​​

   • พาร์ตนี้ต้องการทดสอบว่าผู้สอบมีความเข้าใจภาษาที่ใช้ทั้งทางตรงและโดยนัยมากน้อยแค่ไหน และนี่คือสิ่งที่เจ้าของภาษาพูดกันจริงๆ เราก็จะได้ยิน expression, sland, idioms, pharsal verbs และแม้แต่การประชดประชันกันค่ะ เราจะแปลตรงๆไม่ได้เลย

  3. Fill in the blanks

   • ไม่มีช้อยส์ให้เลือกค่ะ 7 ข้อ​​

 • Listening

  • ฟังมีประมาณ 12-15 ข้อขึ้นอยู่กับระดับของผู้สอบค่ะ ข้อสอบมี 4 ช้อยส์ ที่พูดค่อนข้างยาว แต่ถามแค่ข้อเดียว​

ตัวอย่างข้อสอบ CEFR
bottom of page