top of page

ในภาษาอังกฤษ กริยาสามารถแบ่งออกเป็น 1. กริยาแท้ (Finite Verb) และ 2. กริยาไม่แท้ (Non-Finite Verb) ซึ่งกริยาทั้งสองประเภทนี้ต่างกันตรงที่

 • กริยาแท้จะต้องเปลี่ยนรูปได้ตามประธาน (Subject)

 • มี tense

 • มี voice (active / passive)


กริยาไม่แท้ จะเป็นคำที่มาจากกริยา แต่ไม่ได้ทำหน้าที่กริยา แต่ทำหน้าที่อย่างอื่น เช่น คำนาม (Noun) หรือคำคุณศัพท์ (Adjective) ซึ่ง Gerund ก็นับว่าอยู่ในคำกริยาที่ไม่แท้ (Non-Finite Verb) เพราะ Gerund มักจะทำหน้าที่เป็นคำนามในประโยค บางครั้งจึงเรียกว่ากริยานาม (Verbal Noun) โครงสร้างของ Gerund คือ Verb + ing นั่นเอง

หน้าที่ของ Gerund

1) เป็นประธาน (Subject) ในประโยค

เช่น

 • Eating junk food isn’t good for you. - การกินอาหารขยะมันไม่ดี

 • Apologizing isn’t enough this time. – การขอโทษมันไม่พอหรอกในตอนนี้

 • Smoking isn’t permitted in this restaurant. -  ห้ามสูบบุหรี่ในร้านอาหารนี้

2) เป็นกรรมตรง (Direct Object) ในประโยค

เช่น

 • My son avoids studying. - ลูกชายของฉันหลีกเลี่ยงการอ่านหนังสือ

 • I enjoy shopping with friends. - ฉันชอบการไปเดินซื้อของกับเพื่อน ๆ

 • She considered quitting her job. - เธอคิดว่าจะลาออกจากงาน

3) เป็นกรรมรอง (Indirect Object) ในประโยค

เช่น

 • My mother taught me playing chess. - แม่ของฉันสอนฉันเบ่นหมากรุก

 • I caught my boyfriend cheating on me. - ฉันจับได้ว่าแฟนของฉันนอกใจฉัน

 • My dad spent his life working. - พ่อของฉันใช้ชีวิตไปกับการทำงาน

4) เป็นกรรม (Object) ของบุพบท (Preposition) เช่น in, on, at, of, with, for, after, before, about, since

เช่น

 • After studying, we took a break. - หลังจากเรียนเสร็จ เราก็หยุดพัก

 • We got in trouble for chatting during the test. - เราซวยเพราะว่าคุยกันระหว่างสอบ

 • Jane has received two job offers since graduating university. - เจนได้รับการเสนองาน 2 งานแล้วตั้งแต่เรียนจบจากมหาลัย

5) เป็นส่วนเติมเต็มของประธาน (Subject complement) คือคำที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประธาน ส่วนเติมเต็มชนิดนี้จะตามหลัง Verb to be เช่น is, am, are, was, were, feel, seem

เช่น

 • Jane’s favorite activity is singing. - กิจกรรมที่เจนชื่นชอบคือการร้องเพลง

 • His big fear is driving on the main roads. - สิ่งที่เขากลัวมาก ๆ นั่นก็คือการขับรถบนถนนใหญ่

6) อยู่หลัง No เพื่อเป็นคำสั่งห้าม

เช่น

 • No smoking. - ห้ามสูบบุหรี่

 • No parking. - ห้ามจอด

7) วางหน้าคำนามเพื่อทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ (Adjective) ขยายคำนาม

เช่น

 • Swimming pool - สระว่ายน้ำ

 • Reading room - ห้องอ่านหนังสือ

 • Smoking area – พื้นที่สูบบุหรี่

หน้าที่ของ infinitive

1.     เป็นประธานของประโยค

เช่น

 • To wait seemed foolish. การรอเป็นสิ่งที่โง่เง่า

2. เป็นกรรมตรง

เช่น

 • Everyone wanted to go there. – ทุกคนต้องการไปที่นั่น

  • to go เป็นกรรมของกริยา wanted

3. เป็นประธานเสริม

เช่น

 • His ambition is to fly. ความทะยานอยากของเขาคือการบิน = To fly is his ambition.

  • ตัวอย่าง His ambition is to fly. รูปกริยา to fly คือ subject complement อยู่หลัง verb to be “is” ส่วน To fly is his ambition. รูปกริยา To fly ขณะนี้, ทำหน้าที่ subject

4. เป็นคำคุณศัพท์

เช่น

 • He lacked the strength to resist. – เขาไม่มีกำลังที่จะต้านทาน

  • to resist ขยาย strength ซึ่งเป็น นามเท่ากับว่ารูปกริยาดังกล่าวขยายนามนั่นเอง

5. กริยาวิเศษณ์

เช่น

 • We study to learn. เราเรียนเพื่อจะได้รู้

  • to learn ทำหน้าที่เป็น adv. ขยาย study

Gerund & Infinitive

จะใช้ gerund หรือ infinitive?

1. ใช้ได้ทั้ง INFINITIVE และ GERUND ความหมายไม่เปลี่ยน

เช่น

 • I began singing when I was five.

 • I began to sing when I was five.

 • She continued reading Harry Potter books.

 • She continued to read Harry Potter books.

 • I hate taking a cold shower.

 • I hate to take a cold shower.

 • He loves playing football.

 • He loves to play football.

gerund and infinitive type 1

2. ใช้ได้แค่ INFINITIVE หรือ GERUND เท่านั้น

กริยากลุ่มนี้ห้ามใช้ด้วยกัน เค้าจะเลือกไปเลยว่ามีแค่ gerund หรือ infinitive เท่านั้นนะที่ตามฉันมาได้ ถ้าลิสมันยาวมากที่จะจำได้ให้ลองใช้หลักการคิดคร่าวๆถึงธรรมชาติของความหมายของกริยาตัวนั้นๆดูว่าความรู้สึกเหมือนว่าเกิดขึ้นหรือยัง 

 • ถ้าความหมายเหมือนกับว่าได้เกิดขึ้นแล้ว ให้ตามด้วย gerund เช่น

  • admit (ยอมรับ) มันต้องผ่านการกระทำมาก่อนแหละถึงจะยอมรับได้ใช่มั้ยคะ เราก็เลยใช้ gerund​

  • He admitted stealing the money. >> เขายอมรับว่าขโมยเงิน

 • ถ้าความหมายของกริยามีกลิ่นของการยังไม่เกิดให้ใช้ infinitive ตามมา เช่น

  • plan (วางแผน) ณ จุดที่เราวางแผนที่จะทำมันยังไม่เกิดไง ​​

  • I plan to study psychology. >> ฉันวางแผนที่จะเรียนจิตวิทยา

gerund and infinitive type 2

3. ใช้ได้ทั้ง INFINITIVE และ GERUND แต่ความหมายเปลี่ยน

กลุ่มนี้ใช้ได้ทั้ง infinitive กับ gerund ค่ะ แต่ความหมายจะเปลี่ยน โดยที่ถ้าเราตามหลังด้วย gerund มันเกิดขึ้นแล้ว ส่วน infinitive ยังไม่เกิดค่ะ เช่น​

 • I stop drinking. >> ฉันหยุดดื่มแล้วค่ะ

 • I stopped to drink. >> ฉันหยุด(การกระทำทุกอย่าง)เพื่อดื่ม

 • I forgot to give you homework. >> ฉันลืมให้การบ้านคุณ (ใชคดีไป)

 • I forgot giving you homework. >> ฉันลืมว่าให้การบ้านไปแล้ว (เกือบโชคดีแล้วมั้ยหล่ะ)

gerund and infinitive type 3
bottom of page