top of page

เกี่ยวกับข้อสอบ

มารู้จักกับข้อสอบชนิดต่างๆที่เด็กไทยต้องเจอบ้างค่ะ ว่า standardize tests ชนิดต่างๆเหมาะกับใคร ข้อสอบมีอะไรบ้าง และต้องเตรียมตัวอย่างไร

toeic.png
cefr.png
cept.png

TOEIC

การสอบโทอิค – TOEIC หรือที่ย่อมาจาก Test of English for International Communication คือ การสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษโดยทั่วไป สำหรับคนทำงานในตลาดแรงงานโดยเฉพาะ ผู้ที่สอบอาจจะเป็นคนที่กำลังมองหางาน หรือนักศึกษาที่กำลังจะก้าวเข้าตลาดงาน และผู้ที่ต้องการเลื่อนขั้นเกณฑ์อย่างนึงที่นายจ้างเอามาเป็นตัววัดก็คือ TOEIC ค่ะ

CEFR

CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ซึ่งในประเทศไทยก็เพิ่งจะนำมาใช้อย่างแพร่หลายไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองค่ะ ไม่ว่าจะเป็นสอบเพื่อเข้า ม.1, เข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย, วัดระดับก่อนเรียน, หรือแม้แต่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และ เอก ก็ใช้คะแนน CEFR มาเป็นเกณฑ์การจบเช่นกันค่ะ

CEPT

CEPT (Cambridge English Placement Test) เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษทั่วไปสำหรับการประเมินเบื้องต้นเกี่ยวกับความรู้ทางภาษาของผู้สมัครตั้งแต่ระดับต่ำกว่า A1 ถึง C ของ Common European Framework of Reference (CEFR)
ในบ้านเราข้อสอบ CEFR ก็จะมี 2 ตัวที่ใช้กันคือ Oxford กับ Cambridge ขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันเลยค่ะว่าใช้ตัวไหน ที่เห็นหลักๆก็เห็นว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร และข้าราชาการครูที่สอนภาษาอังกฤษ (ส่วนใหญ่) ใช้ CEPT ค่ะ

cu-tep.png
tu-get.png
ielts.png

CU-TEP

  • CU-TEP ย่อมาจาก Chulalongkorn University Test of English Proficiency คือ การทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาเหมาะสำหรับระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาโดยการวัดทักษะด้านการฟังอ่านเขียน​


TU-GET

  • TU-GET ย่อมาจาก Thammasat University General English Test คือ การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ต้องการจะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ ผู้จะทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อทราบระดับความสามารถของตนเอง​​


IELTS

IELTS (International English Language Testing System) เป็นการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อประเมิณทักษะของผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสารสำหรับการทำงาน การศึกษา หรือการย้ายถิ่นฐานการสอบวัดระดับ IELTS นั้นเป็นที่ยอมรับจากองค์กรมากกว่า 11,000 แห่งทั่วโลก

bottom of page