top of page
CEPT - Cambridge

CEPT

CEPT (Cambridge English Placement Test) เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษทั่วไปสำหรับการประเมินเบื้องต้นเกี่ยวกับความรู้ทางภาษาของผู้สมัครตั้งแต่ระดับต่ำกว่า A1 ถึง C ของ Common European Framework of Reference (CEFR)

ในบ้านเราข้อสอบ CEFR ก็จะมี 2 ตัวที่ใช้กันคือ Oxford กับ Cambridge ขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันเลยค่ะว่าใช้ตัวไหน ที่เห็นหลักๆก็เห็นว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร และข้าราชาการครูที่สอนภาษาอังกฤษ (ส่วนใหญ่) ใช้ CEPT ค่ะ

แบบทดสอบ 30 นาทีมีให้บริการทางออนไลน์และมุ่งเน้นไปที่ทักษะการอ่าน การใช้ภาษาอังกฤษ และการฟัง CEPT เป็นการทดสอบแบบปรับตามการตอบสนองของผู้สอบ การทดสอบจะค่อยๆ ง่ายขึ้นหรือยากขึ้นจนกว่าจะบรรลุระดับความสามารถที่แท้จริง

Test Format

ข้อสอบของ Cambridge มีความหลากหลายกว่า Oxford ค่ะ แต่ก็แบ่งเป็น 2 พาร์ตเหมือนกันคือ Reading กับ Listening ของ CEPT เนี่ยจะเริ่มจะพาร์ต listening นะคะ (ต่างจาก Oxford) แต่จะไม่มีจำนวนข้อบอกค่ะว่าเราต้องทำกี่ข้อ พอเราเริ่มทำมันจะมี progress bar บอกว่าเราทำได้ประมาณกี่ % แล้ว โดยที่

Listening ประกอบด้วย

  • Listening แบบสั้น 1 audio ให้ทำ 1 ข้อ อาจจะมีช้อยส์แบบที่เป็นรูปภาพและแบบอ่านค่ะ

  • Listening แบบยาวๆ อันนี้เราอาจจะได้เจอ 1 หรือ 2 audio ก็ได้ขึ้นอยู่กับระดับที่เราทำถูกไปถ้าเราเจอยากๆ ดีใจไว้เลยค่ะว่าเราทำถูกมาเยอะแล้ว แบบนี้ตอบ 5 ข้อเชียวค่ะ ฟังยาวมากกกกก

Reading

  • อ่านป้ายประกาศ, เตือน, ข้อความ, โน้ต, 

  • Gapped sentences แบบคำที่หายไปแล้วมีช้อยส์ให้ 3-4 ช้อยส์ ทำสอบเราทั้งแกรมม่าและศัพท์ค่ะ

  • Multiple-choice gap-fill - เติมคำในบทความค่ะ แต่มีช้อยส์ให้

  • Open gap-fill - แบบนี้เติมคำเหมือนกันแต่ไม่มีช้อยส์จ่ะ (ไม่ยากเท่า oxford)

  • Reading - long passage เลย อ่านยาวๆ ตอบ 5 ข้อ พยายามเหลือเวลาไว้ส่วนนี้ด้วยนะคะ ส่วนใหญ่จะมาตุยกันตรงนี้แหละค่ะเพราะว่าเวลาเหลือน้อยมากๆ

bottom of page